Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERSZAKEN

Bouwer & Officier B.V. heeft sinds 1961 een bijzondere band met de Bakkerijbranche. Niet in de laatste plaats verklaard door het feit dat één van de grondleggers van ons kantoor, Jaap van der Breggen, uit een oud bakkersgeslacht stamt en zelf zijn 'carrière' op de bakkerskar is begonnen in het bedrijf van zijn vader. Branchegerichte en branchespecifieke kennis is gedurende meer dan 50 jaar opgebouwd. Dit geeft Bouwer & Officier B.V. meerwaarde ten opzichte van collega's met een branchevreemde accountant.

Bouwer & Officier heeft van oudsher een bijzondere band met de bakkerijbranche. Wij beschikken over veel specifieke kennis en weten wat er speelt binnen uw vakgebied. Met Bouwer & Officier beschikt u over een waardevolle gesprekspartner als het om de bedrijfsvoering en het rendement van uw bakkerijzaak (of -keten) gaat.

Dienstverlening

Begroting per afdeling

Wilt u meer inzicht in de resultaten per onderdeel van uw bedrijf? Stel dan samen met Bouwer en Officier een begroting op voor de verschillende afdelingen (productie brood, productie banket, magazijn, expeditie en afzonderlijke winkels). Hoe is de verhouding tussen kosten en opbrengsten? Welke onderdelen zijn kostendekkend of hebben bijsturing nodig? Met de antwoorden op deze vragen definiëren we vervolgens taakstellende normen en verbeteringen die u wilt doorvoeren.

Bijsturing en veranderprocessen

Voldoen de resultaten per afdeling - binnen een bepaalde periode - aan de door u gestelde begrotingsnormen? Moderne administratiesoftware maakt het snel inzichtelijk. Met actuele cijfers bent u in staat om snel te reageren, en waar nodig bij te sturen. Bouwer en Officier adviseert u over de maatregelen die u kunt nemen. Daarnaast hebben wij de kennis in huis om op effectieve wijze veranderprocessen op uw werkvloer te begeleiden.

Quickscan

Bent u benieuwd waar u staat met uw bedrijf ten opzichte van uw branchegenoten? In de afgelopen jaren hebben wij veel kengetallen opgebouwd rond zaken als productienormen, verkopen per uur, bruto-winstcijfers, loonkosten, percentages etc. Deze gegevens hebben we verwerkt in een quickscan waarmee we eenvoudig in kaart brengen hoe uw bedrijf “scoort”. Zo krijgt u ook een goed beeld van eventuele verbeterpunten binnen uw bedrijfsvoering. Natuurlijk adviseren wij u graag over de aanpak van deze punten.

Kennis van het bakkerswezen: toen en nu

Speciale aandacht voor het bakkerswezen hebben we bij Bouwer & Officier al vanaf het begin (1961). Een van de grondleggers van ons kantoor, Jaap van der Breggen, stamt uit een oud bakkersgeslacht en begon zijn carrière op de bakkerskar in het bedrijf van zijn vader. Ontwikkelingen binnen de bakkerijbranche volgen we op de voet. Bouwer & Officier adviseert op basis van actuele kennis én praktijkervaring.

Door de jarenlange ervaring zijn veel kengetallen opgebouwd op het gebied van productienormen, verkopen per uur, brutowinst cijfers, loonkosten percentages etc. Deze kengetallen stellen ons in staat in een relatieve korte tijdsperiode te beoordelen waar uw onderneming afwijkt van het branchegemiddelde. Door middel van een Quick Scan kunnen wij snel eventuele zwakke plekken in uw bedrijfsvoering opsporen. En natuurlijk...daarna de zwakke plekken aanpakken!

Begroting per afdeling

Het vooraf opstellen van een begroting onderverdeeld naar de afdelingen productie brood, productie banket, magazijn, expeditie en winkels, als groep en per vestiging geeft een goed inzicht in het resultaat per bedrijfsonderdeel. Aan de hand hiervan is het mogelijk om taakstellende normen en verbeteringen te definiëren.

Periode-resultaten per afdeling

Met moderne geautomatiseerde financiële en productie-administratie is het mogelijk om per gewenste periode de resultaten per afdeling zichtbaar te maken en te toetsen aan gestelde begrotingsnormen. Met deze actuele informatie kan snel worden gereageerd op afwijkingen en kan waar nodig worden bijgestuurd en ingegrepen

Prijsverhogingen en prijsverlagingen zijn in elke branche altijd lastige beslissingen. In de bakkerijwereld is dit niet anders. Vanwege verlies van marktaandeel is menig bakker erg terughoudend met prijsverhogingen, terwijl kostprijsmarges daartoe veelal aanleiding geven. Schommelende grondstofprijzen zijn een nieuw fenomeen waarop bakkers moeten inspelen.

De kostprijs van uw producten is weer een heel ander fenomeen. Helaas kennen onvoldoende bakkers de kostprijs van hun eigen producten. Actieprijzen en kortingen aan grootafnemers zijn daardoor vaak nog meer een kwestie van gevoel in plaats van beleid. Dat vinden wij een slechte zaak. Daarom hebben wij in samenwerking met automatiseerders een cursus kostprijs opgezet waarmee wij het belang willen onderstrepen van een goede kostprijscalculatie.

Wij informeren u graag.

Search