Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Coronabelasting-schulden betalen

Coronabelasting-schulden betalen

De betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld is verder versoepeld. Hebt u een in de kern gezond bedrijf en een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000, dan kunt u onder voorwaarden uw coronabelastingschuld in maximaal 7 jaar in plaats van 5 jaar aflossen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst, waarin u onderbouwt waarom u niet in 5, maar wel in 7 jaar uw coronabelastingschuld kunt aflossen.

U kunt geen gebruikmaken van deze verlenging als:

  • uw onderneming gebruik heeft gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaat;
  • uw onderneming een hoge coronabelastingschuld heeft, maar in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie hebt u met de onderneming niet of nauwelijks winst gemaakt;
  • uw onderneming heeft een openstaande coronabelastingschuld van minder dan € 10.000.

Hebt u een in de kern gezond bedrijf, dan kunt u ook gebruikmaken van de mogelijkheid om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te voldoen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waaruit uw betalingsprobleem blijkt. In november 2022 komt er een digitaal loket beschikbaar specifiek voor het digitaal verzoeken om een betaalpauze, kwartaalaflossing of verlenging van de aflossingstermijn. U kunt alleen van de versoepelingen gebruikmaken als u vanaf 1 april 2022 uw reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) steeds bent nagekomen.

Let op!

De invorderingsrente die de Belastingdienst aan u in rekening brengt als u een aanslag niet tijdig betaalt, gaat tot 2024 stapsgewijs omhoog naar het oude niveau van 4% van voor de coronacrisis. Sinds 1 juli 2022 bedraagt de invorderingsrente 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze rente verder verhoogd naar 2%.
Tags:

Search