Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Massaalbezwaarplus-procedure voor niet-bezwaarmakers box 3

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de massaalbezwaarplus-procedure. Deze procedure moet uitsluitsel geven over de vraag of belastingplichtigen die over de jaren 2017- 2020 geen of niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de box-3-heffing in de IB-aanslagen over die jaren, ook recht hebben op rechtsherstel.

Een aantal van de ingediende en afgewezen bezwaarschriften en verzoeken om ambtshalve vermindering zal daartoe – in samenspraak met de belangenorganisaties – worden geselecteerd en aan de rechter worden voorgelegd. Uiteindelijk zal de hoogste rechter, de Hoge Raad, hierover een uitspraak doen. Mochten de niet-(tijdig)bezwaarmakers uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, dan zullen hun IB-aanslagen over 2017-2020 worden verlaagd op basis van de Wet rechtsherstel box 3. Behoort u tot deze groep, dan hoeft u nu geen actie te ondernemen. U kunt de massaalbezwaarplus-procedure afwachten. Zodra hierin nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, brengen we u daarvan op de hoogte.

Tags:

Search