Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Feestje van de zaak

In deze tijd van Corona lijken alle dagen op elkaar. Om de feestdagen niet te missen, moet u af en toe maar kijken in de algemene termijnenwet van 1964 want daarin staan de feestdagen vermeld. Het is fijn om met familie samen te zijn echter met uw personeel wilt u misschien ook wel een keer uit de band springen. De uitdrukking “uit de band springen” is sinds de Middeleeuwen bekend en wil zeggen “zich niet houden aan tucht en regels”. Ik wil u hier niet toe oproepen hoor maar gewoon los gaan met in achtneming van de Corona-regels is echt niet verkeerd.

Steunmaatregelen profiteer ervan als het kan!

Het kan u niet ontgaan zijn dat de overheid een groot aantal maatregelen heeft opgetuigd om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Velen van u zullen hiervoor een aanvraag hebben ingediend waarbij de TOGS maatregel van € 4.000 het meest zal zijn gebruikt vanwege haar laagdrempeligheid.

Ondernemer en medewerker: we doen het samen!

Maart 2020 zal niemand ooit vergeten: onze wereld plotseling op zijn kop. Ook voor mij persoonlijk toen ik op 30 maart de arts hoorde zeggen: ik heb geen goed nieuws. Op zo’n moment besef je niet eens wat voor impact het heeft, noch de coronacrisis, noch het omgaan met de status van kankerpatiënt. Die impact wordt steeds wat duidelijker. Ik weet inmiddels wat de impact van chemo is en zo goed en zo kwaad maken we er met alle beperkende maatregelen het beste van. Maar het begint te kraken en te piepen…

Fiscale grondstofvervangers

Het thema van deze maand is ‘grondstoffen’. Grondstoffen zijn de basis voor het eindproduct. De belangrijkste ‘grondstof’ voor de onderneming is de ondernemer.

In deze tijd is maar al te duidelijk hoe belangrijk de rol van die ondernemer is. Ik spreek bij deze mijn respect uit voor de manier waarop velen van u het hoofd boven water weten te houden. In de vorige editie kwam al een aantal fiscale maatregelen aan de orde die u kunnen helpen deze periode door te komen, deze keer krijgt u weer nieuwe tips met hetzelfde doel. Want grondstoffen kunt u pas gebruiken als uw zaak draaiende blijft.

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Het thema van deze maand is bedrijfsvoering. Hoe actueel nu van bakkers het uiterste wordt gevraagd na de uitbraak van het Coronavirus.

Waar in de eerste week na aankondiging van de maatregelen veel bakkers nog een flinke plus scoorden, zien veel bakkers och ook de negatieve effecten van de genomen maatregelen. Vooral bakkers die leveren aan de horeca merken direct het effect op hun omzet net als degenen die hun horecaplekken hebben moeten sluiten. De paasverkopen daarentegen waren in zijn algemeenheid beter dan vorig jaar omdat veel consumenten er voor kiezen om bij lokale versondernemers af te nemen en bij gebrek aan uiteten bij de horeca kiezen voor een verwenmomenten thuis.

Hollandse nuchterheid of ‘Dutch ignorance’?

Het is crisis. Volgens Macron zijn we zelfs in oorlog. In oorlog met het coronavirus. Landen om ons heen zitten in lock-down en grenzen gaan massaal dicht. Ik zou het over chocolade moeten hebben, maar wat is de relevantie daarvan nu de hele wereld worstelt met COVID-19? Het aantal bevestigde besmettingen ligt op dit moment op 11.750 en wie weet waar we staan als u dit leest.

IJskoud de Uniekste

Hoe vaak zie je niet dat leiders binnen een organisatie hun mensen aansporen om “de beste te zijn”. De beste in een bedrijfstak te zijn, de beste producten te maken, de beste service te leveren of het beste personeel aan te trekken. Eigenlijk zegt dit allemaal iets over hoe tegen de concurrentie wordt aangekeken. In een oorlog of in een sport kan slechts maar een winnaar zijn. In het bedrijfsleven kun je echter winnen zonder de concurrenten te vernietigen. De concurrentie in het bedrijfsleven is ook complexer en het einde staat veel minder vast.

Eindejaarstips 2019

Een echte goede tip was geweest om in de periode 15-20 november 2019 het aandeel Kiadis Pharming te kopen. In deze periode ging de koers van het aandeel van €1,40 naar €3,21. Dat is echt speculeren en daarom hieronder fiscale eindejaarstips met een minder speculatief karakter.

Daar er veel eindejaarstips zijn en deze column maar een bepaalde omvang heeft, zal ik mij beperken tot de headlines. Mogelijk dat u dit triggert om op korte termijn actie te ondernemen of zaken in overweging te nemen.

Bij een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma kan er sprake zijn van drie soorten vermogensbestanddelen: verplicht privévermogen, keuzevermogen en verplicht ondernemingsvermogen.

Bij een onderneming met als rechtsvorm een BV is de vermogensetikettering duidelijk af te lezen door het juridische eigendom. Bij de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma ligt de vermogensetikettering een stuk lastiger.

Organisaties die produceren

Het financieel informatieproces van een bedrijf dient zodanig te worden ingericht dat in voldoende mate zekerheid kan worden verkregen in:

  • de volledigheid van de opbrengstverantwoording en
  • de toelaatbaarheid van de kosten en
  • de tijdigheid van de informatieverzorging

Search